Junulara E-Semajno

26.12.2009 - 3.01.2010 Zakopane - Pollando

Patronoj

patronoj

Patronoj  *   Sponsoroj

Patronojde la 1a Junulara E-Semajno

  • Profesoro Władysław Bartoszewski, Ministro pri la Internacia Dialogo
    en Kancelario de la Pola Ĉefministro.
  • S-ro Marek Nawara, Marŝalo de la Malgrandpolia Vojevodio
  • S-ro Michael H. Gerdts, Ambasadoro de Germanio en Pollando
  • S-ro Janusz Majcher, la urbestro de Zakopane
  • S-ro Steffen Mues, la urbestro de ĝemelurba Siegen al Zakopane

Sponsoroj

Profesoro Władysław Bartoszewski
Ministro pri la Internacia Dialogo en Kancelario de la Pola Ĉefministro.

b1

Iom da informo pri estimata prof. Władysław Bartoszewski - Wikipedio.
Mankas en Esperanto, sed eble iu el inter vi helpu fondi E-paĝon
surbaze de la aliaj nacilingvaj tekstoj? Proponu vin :)

Estimataj Gesinjoroj,

la ministro Władysław Bartoszewski (Vladislavo Bartoŝevski) rajtigis min al ĝentila danko
pro la invito kaj petis informi pri lia akcepto esti la Honora Patrono de la Junulara
E-Semajno en Zakopane, planita inter la 27a de decembro 2009 kaj la 3a de januaro 2010.
La ministro nun ne povas respondi pri la eventuala persona partopreno en la renkontiĝo.
Ni kontaktiĝos en la posta tempo por interkonsenti pri la organizaj detaloj.

Kun estimo, Marcin Barszcz, la kancelaristo.

S-ro Michael H. Gerdts
Ambasadoro de Germanio en Pollando

Michael H. Gerdts

Informoj pri s-ro la Ambasadoro de Germanio - Ambasadejo en Pollando

Salutvorto de la ambasadoro Michael H. Gerdts
okaze de la „Junulara Eŭropa-Semajno“ de la Esperanto-Junularo
27.12.2009 – 03.01.2010, Zakopane

Estas ĝojo pro mi ĉi-jare transpreni la patronecon pri la „Junulara Eŭropa-Semajno“.
Ekde doktoro Ludoviko Zamenhof en la jaro 1887 publikigis la fundamenton de la lingvo,
ĝi mondskale trovis pli kaj pli anojn. Kreskis internacia lingva komonumo, kiu celas
malmunti lingvajn barilojn kaj tielmaniere kontribui al la tutmonda interkompreniĝo.

Mi bonvenas ke la „Junulara Eŭropa-Semajno“ ĉi-jare por la unua fojo estas organizata
pere de la germana kaj la pola Esperanto-Junularoj. Ili donas bonan ekzemplon pri
la proksimiĝantaj rilatoj inter germanoj kaj poloj, specife inter la junuloj de ambaŭ
landoj. Per tio ili donas gravan kontribuon al la subteno de la eŭropa ideo
kaj al la muntado de unu eŭropo komuna.

La moto de la „Junulara Eŭropa-Semajno“ tekstas: „Prezenti sin – Ekkoni nin“.
Mi deziras al ĉiuj partoprenantoj de tiu ĉi novjara renkontiĝo ke ili sukzecos realigi
tiun moton per interesaj renkontoj kaj ke ili per la komunaj aranĝoj konstruas
pliajn pontojn inter niaj landoj.

Kun miaj plej bonaj deziroj

Michael H. Gerdts
Ambasadoro de la Federacia Republiko de Germanio
en Varsovio

   Patroneco Michael H. Gerdts

S-ro Janusz Majcher
La urbestro de Zakopane

z1

Informoj pri Zakopane

Estimata Sinjoro,

Mi deziras kore danki pro la propono esti la Honora Patrono de la Junulara E-Semajno,
kiun mi akceptas kun granda plezuro. Mi deziras vin certigi, ke se nur la profesiaj devoj permesos al mi partopreni la malfermon, kun granda plezuro mi ĝin ĉeestos.
Mi tre ĝojas, ke la pol-germana grupo de la esperantista junularo decidis organizi sian unuan renkontiĝon en la pola ĉefurbo de Tatroj. Profunde mi esperas, ke iniciatita de via grupo renkontiĝo efikos je novaj amikaj rilatoj inter la poloj kaj germanoj, je spertoj kaj planoj de la pli proksima kunlaboro.
Mi deziras al ĉiuj vi fruktoplenaj renkontiĝoj kaj agrablan ripozon en Zakopane,
kun estimo,

Janusz Majcher,
la urbesto.   

S-ro Steffen Mues
La urbestro de Siegen, la ĝemelurbo de Zakopane

Informoj pri Siegen

Salutvorto

Per tiu ĉi vojo mi tre kore salutas ĉiujn partoprenantojn de la „Junulara Eŭropa-Semajno“
en Zakopane. Inter la 27a de decembro tra la jarŝanĝo ĝis la 2a de januaro 2010
vi travivos la komunecon kaj la spiriton de la Esperanto-movado.

Mi tre ĝojas ke ĉi-foje vi elektis la urbon Zakopane kiel loko de la „Junulara
Eŭropa-Semajno“. Tiu belega urbo estas la ĝemelurbo de Siegen ekde la 21a de aprilo 1989.
Mi volonte – ĝuste je la 20-jara ekzisto de nia urba partnereco – transprenis
la patronecon pri la „Junulara Eŭropa-Semajno“.

Ĉar ĝuste la senlima kaj senŝtata pensado karakterizas Esperanton kiel lingvo de espero.
Nur tiu kiu komprenas la aliajn kaj sentas sin komprenita, povas pace kaj amike vivi
kune. Esperanto kiel arta lingvo volas krei tiun bazon de komunikado.
Tiuj estas celoj, kiujn ankaŭ ni sekvas per niaj tutmondaj partnerecoj kaj amikecoj,
sed kompreneble sur alia nivelo.

Mi deziras al vi ĉiuj gajan kaj fruktodonan „Junularan Eŭropa-Semajnon“ same
kiel bonan starton en espereble sana kaj sukcesa nova jardeko.

Koraj salutoj el Siegen, via

Steffen Mues
Urbestro