Junulara E-Semajno

Europejski Tydzień Młodzieży

26.12.2009 - 3.01.2010 Zakopane

Strona główna

Pokażcie nam siebie - poznajcie nas. Przybliżanie europejskich kultur.
Po prostu... Ago-Semajno + Internacia Seminario!

Od lat mówi się o zbliżeniu Polsko-Niemieckim. O łamaniu uprzedzeń, barier, patrzeniu
nie tylko na historię, ale także w przyszłość. Mówić można wiele. Pięknie i mądrze.
Lecz nie tylko mowa ma siłę kształtować rzeczywistość. Również, a może
przede wszystkim, jest to urzeczywistnianie jej treści.

Od wielu lat w środowisku organizatorów Młodzieżowych Spotkań Esperanckich w Polsce
i Niemczech rozmawiano na temat współpracy. Pomimo dobrych stosunków rozważania
te były jednak tylko teoretyczne. Niemiecka młodzież robiła swoje, Polska swoje.
W ubiegłym roku podjęto wysiłek sprostać wyzwaniu. Rezygnując z organizacji dwóch wielkich spotkań młodzieży w tym samym czasie i w sąsiadujących ze sobą państwach,
zadecydowano o połączeniu się polskiej i niemieckiej grupy.
Powstała idea JES, Junulara Europa-Semajno (Europejskiego Tygodnia Młodzieży).
Idea ta się urzeczywistnia.

Aby nasza kultura nie tylko przetrwała...

Niezapomniana atmosfera, niezwykli ludzie, niestresujący program, niebrzydkie miejsce, niecodzienne idee. Dziewięć dni ciekawej i świetnej zabawy!

Naszym pragnieniem jest stworzyć podwaliny pod przyjacielskie więzi między młodymi, pełnymi entuzjazmu ludźmi, lecz nie tylko z obu wspomnianych, tak surowo doświadczonych przez historię krajów. Szczególnie teraz, gdy wiele się o tym mówi.
JES to idea wielkiego zimowego spotkania młodzieży z całej Europy. To przełamanie
pewnej niewidzialnej kurtyny, po obu stronach której od ponad 50 lat w Niemczech
spotykali się młodzi ludzie z Zachodniej Europy, w Polsce z jej Środkowej i Wschodniej
części. To przykład dla innych, że można spojrzeć w przyszłość inaczej. Rozpocząć
kształtowanie wspólnego organizmu jakim jest Zjednoczona Europa, związać się
w staraniach, które wznoszą się ponad własne lokalne interesy.

Lista uczestników. 

JES jest spotkaniem o charakterze kulturalnym, niekomercyjnym i niedochodowym.
Atmosfera JES jest właściwa spotkaniom młodzieży - nie zapomnij o tym jeśli lubisz
spokojne spotkania.