Kondiĉoj

Dum la JES vi havas la eblecon dormi aŭ en la junulgastejo aŭ en la amasloĝejo.

La junulgastejo konsistas el 3 ĉefaj domoj (kutime 4-litaj ĉambroj) kaj 15 dometoj (kun 4 litoj).

La amasejo estas 700 m for de la junulgastejo. Ĝi estas sportsalono samgranda kiel amasloĝejo dum la pasinta JES en teretaĝo.

La tuta programoj okazos en konstruaĵo apud amasloĝejo.

Junulgastejo: http://burg.djh-berlin-brandenburg.de/bildergalerie-sha.html 
Jugendherbergsweg 8, 03096 Burg (Spreewald)

Amasloĝejo kaj ĉefa JESejo: http://www.grundschuleburg.de/unsere-schule.html
Bahnhofstraße 10, 03096 Burg (Spreewald)

Manĝoprovizo

Manĝado okazos 2-foje tage en la junulargastejo:

Aldonaj tranoktoj

Plej perfekte estas alveni la 27-an kaj forveturi la 2-an. Tamen kompreneble, se vojaĝitineroj ne permesos tion, estos ankaŭ aliaj ebloj. Iuj el organizantoj alvenos jam la 26-an, do senprobleme oni povos jam tiam alveni. Pli problema povas esti eventuala tranokto inter la 2-a kaj 3-a, ĉar ja estas lernejo kaj ĝi devas funkcii. Tamen, iom da homoj povos tranokti en junulargastejo (sed ne en amasloĝejo, kiu estos en lernejo mem). Eventualaj aldonaj noktoj estas pagendaj laŭ samaj prezoj, kiel normala nokto. Se Vi scius, ke Vi bezonos iun el tiuj aldonaj noktoj, bonvolu laŭeble frue informi organizantojn por rezervi lokon (precipe se temos pri tranokto inter 2-a kaj 3-a, ĉar nombro de lokoj por ni estos tre limigita).

Loĝado ekster JES-ejo

Bedaŭrinde, la junulargastejo de JES ne havas unu aŭ dupersonajn ĉambrojn. Do por helpi al tiuj, kiuj bezonas tian loĝadon ni preparis liston de aliaj gastejoj en ĉirkaŭaĵo. La listo estis aktuala komence de oktobro kaj kompreneble ni ne povas garantii, ke ĉambroj en tiuj gastejoj ĉiam haveblos. Kaj jen la listo de loĝlokoj ekster JES-ejo (en PDF).