La pagoj

Por aliĝi necesas plenigi retan aliĝilon kaj antaŭpagi. 

Ne nur momento de la aliĝo, sed ankaŭ tempo, en kiu vi antaŭpagos, gravas en la postaj laŭperiodaj kalkuloj.

Ĉiujn pagojn, escepte de la antaŭpago, vi rajtas reguli surloke, jam post la alveno.

ANTAŬPAGO – 15 €

Antaŭpago celas konfirmon de via aliĝo en la ĝusta periodo. Ĝi estas neredonebla, tamen transdonebla. Oni kompreneble povas antaŭpagi pli ol 15 eŭrojn (eĉ tutan sumon) kaj sekve pagi malpli (aŭ nenion) surloke.

PROGRAMKOTIZO

La kotizo dependas de via aĝo kaj loĝlando, tamen ne dependas de longeco de via partopreno en la aranĝo.

AĝoA-landoB-landoC-lando
< 18 35 € 45 € 60 €
18 – 30 40 € 50 € 65 €
> 30 45 € 55 € 70 €

Land-kategorioj:

ALIĜPERIODO
LOĜADO KAJ MANĜOPROVIZO
Junulargastejo kun manĝoprovizo 150 €   aŭ   po 30 € por diurno
Amasloĝejo kun manĝoprovizo 110 €   aŭ   po 22 € por diurno
Amasloĝejo sen manĝoprovizo 35 €   aŭ   po 7 € por diurno
RABATOJ POR INFANOJ
PAGEBLOJ

Pagi vi rajtas helpe de la perantoj aŭ pere de:

La perantojn serĉu en la estraroj de PEJ, GEJ kaj en jenaj organizoj: