Junulara E-Semajno 2011

27.12.2011 - 01.01.2012 Pollando, GdanskoLa novaĵoj

A01_020.jpg

2012.01.06  Baldaŭ novaĵoj, statistikoj, ligiloj al la foto-galerioj, kromaj informoj
                   pri la JES. Ankoraŭ ne forgesu pri ĉi-retpaĝo!

                   Ĉiujn, kiuj kreas fotogaleriojn pri la 3a JES, ni petas pri alsendo de la ligiloj
                   por ke ĉiuj ni povu ankoraŭ ĝui la JES-etoson!

                   En ĉi-semajnfino aperos registrita dum la JES la 77a elsendo
                   de Varsovia Vento [www.podkasto.net], en kiu plu vi ĝuos la etoson
                   de la renkontiĝo,
                   baldaŭ ĉiuj partoprenantoj ricevos la adresaron de tiuj el inter la aliĝintoj,
                   kiuj konsentis publiki siajn kontaktajn datumojn.

2011.12.24  La 26an, je la 8a, ekfunkcios ĝis la 2a de januaro la deĵora JES-telefono!
                   Notu la numeron kaj uzu se vi bezonos konsilojn, helpon:

                   + 48 518 216 730

2011.12.22  Saluton! La Dua Informilo nun haveblas ĉi tie. Ĝi estas PDF-Dosiero kun
                   multaj sciindaj informoj pri la aranĝo. Bonvole elŝutu, ĝuu kaj eble eĉ printu ĝin!

2011.12.09  Saluton! Baldaŭ JES!!! Ĵus ni revenis el Gdansko, kie estis faritaj la lastaj
                   antaŭpreparoj. La JESejo, la junulargastejoj kaj amasejo pretas akcepti
                   vin! Klariĝas ankaŭ la program-proponoj, pri kiuj legu en la subpaĝo
                  
Programo.
                   Baldaŭ aperos ĉe via kesto konfirmilo, dank' al kiuj vi rajtos kontroli
                   la kondiĉojn de via aliĝo, ankaŭ la 2a informilo.
                   Ĉio baldaŭ, baldaŭ, baldaŭ! JES!
                   

2011.12.05  S-ro Lech Wałęsa, prezidento de Pollando en la jaroj 1990 - 1995, fama
                   prezidanto de la laborista movado Solidarność (Solidareco), ricevinto
                   de Nobel-premio pro rezultoj de sia agado rilate al la monda paco,
                   konsentis renkontiĝon kun la partoprenantoj de JES por diskuti
                   kaj ambaŭflanke prezenti vidpunktojn pri la Unuiĝinta Eŭropo.
                   La renkontiĝo okazos en fama loko de la Gdanska-Ŝipkonstruejo,
                   kie en 1980 komenciĝis sukcesa marŝo de Pollando en liberecon
                   de sub la komunisma reĝimo. Pli multe en Programo.

                   3jes_Gd_lech_walesa_2.jpg   FILW_Logo.jpg

2011.11.15  Al la sponsoroj de la JES aliĝis Biuro Promocji miasta Gdańsk - Biureo
                   de Promocio de la urbo Gdansko. De tiu fonto ni ricevis originalaj urbajn
                   ŝnuretojn por nomŝildoj, sakojn kaj multlingvajn informilojn pri la urbo,
                   inter ili ankaŭ belegajn informilojn en Esperanto, kiuj aliĝis al la urba
                   propono danką al aktiveco de la loka esperantistaro.
                   Koran dankon!

                         gdansko.jpg 

2011.11.10  Ne ofte okazas, ke grandaj internaciaj firmaoj subtenas agadon de la esperantistoj.
                   Ne ofte ne signifas neniam! El inter multaj sponsoro-petoj respondis produktanta
                   porinfanaj ludiloj la pola filio
Bandai Co. Ltd, kiu donacis al la JES kompletoj
                   de
pupoj KeyTweens, por disdoni ilin forme de premioj inter la partoprenantoj.
                   Homoj! Aĉetu por viaj infanoj produktojn de amika al la E-movado firmao Bandai!
                   Koran dankon pro via malavareco! Pri la firmao en Patronoj.

                   bandai.png

2011.10.30  Al JES kontraŭ malmulte da mono vi povas vojaĝi kune kun geamikoj aliĝonte 
                  
al unu el la JES-karavanoj. Pri la karavano de Francio vi povas informiĝi ĉe Alekĉjo
                   ĉe alekcxjo(ĉe)gmail.com. Trajnkaravano ekas ankaŭ de Bratislavo tra Prago rekte
                   al Gdansko kontraŭ (70-80 eŭroj). Pliaj informoj ĉe Vít Guglielmo Mišurec:
                   esperanto.vit(ĉe)volny.cz. Por hungaroj estas bonega eblo veturi per trajno
                   de Budapeŝto ĝis Varsovio nur kontraŭ 29 eŭroj (kun sidloko) aŭ 39 eŭroj
                   (kun kuŝlokoj). La trajno trairas Bratislavon, Břeclavon kaj Katowice.
                   Pli da informoj serĉu fine de la
subpaĝo Alvenebloj.

2011.09.17  Saluton! Finiĝas somero jam, bedaŭrinde. Venas do tempo ne nur aliĝi,
                   antaŭpagi, sed ankaŭ plani la vojaĝon! Necesaj informoj pri la ebloj troviĝas
                   jam ĉe la subpaĝo Alvenebloj.

                   Ne atendu, por ŝpari planu la vojaĝon nun!

2011.07.18  Kun plezuro ni informas, ke patronecon al JES akceptis ankaŭ urbestrino
                   de Rumia, urbo proksima al la triurbo Gdańsk-Sopot-Gdynia. En Rumia,
                   laŭ la programa ideo okazos KLF, dum kiu ni prezentos nin
al la loĝantaro
                   kaj la loka kulturdomo reciproke prezentos al ni popolan kulturon
                   de la pomerania regiono.
Informoj pri la akcepto ĉe: Patronoj.

                  

2011.07.07  Dum la IJK, UK (JUK), SES, FESTO, IJS, KISO kaj MELA eblos aliĝi al la JES
                 
kaj antaŭpagi al la reprezentantoj de la organiza teamo. Serĉu nin dum
                  ĉiuj tiuj, la plej mojosaj el inter la mojosaj en la mondo somera eventoj!
                  Kaj,
ĉe la okazo...

                  Pli mojosan ol mojosa kaj NEFORGESEBLAN somerumadon al vi ĉiuj!!!    

2011.07.05  Post sufiĉe multaj lasttempe laborvizitoj en Gdansko, finfine ni sukcesis
                  intertrakti pri ĉiuj gravaj kostoj de la JES sen scio pri kiuj ne eblis pli frue plani
                  budĝeton kaj prezenti la kotiztabelon. Ekde nun preskaŭ ĉio jam klaras,
                 
venu do ekscii la kostojn en la subpaĝon: La pagoj.

2011.06.07  Al rondo de la JES-patronoj aliĝis s-ro Roman Zaborowski, la Vojevodo
                 Pomerania. "Kore mi dankas pro la propono de la honora patroneco
                 al la Internacia Junulara Renkontiĝo, kiun oni planas vintre de ĉi-jaro.
                 Mi konsentas kaj samtempe ĝojas, ke la ciklaj Renkontiĝoj Junularaj
                 allogas tiel grandan interesiĝon, ke transformiĝis en Eŭropan
                 Semajnon Junularan.". Pli multe legu en la subpaĝo:
Patronoj.

                  Voj_patA.jpg      Vojevodo

2011.05.06  S-ro Lech Wałęsa, prezidento de Pollando en la jaroj 1990 - 1995, fama
                  prezidanto de la laborista movado Solidarność (Solidareco), ricevinto
                  de Nobel-premio pro rezultoj de sia agado rilate al la monda paco,
                  konsentis Honoran Partonecon kaj samtempe promesis klopodadon
                  renkontiĝi kun la partoprenantoj de la JES!
La konsenton, kiel la aliaj,
                  vi povas ekvidi en la subpaĝo: Patronoj.

                  FILW_Logo.jpg

2011.04.22  Kun plezuro ni rapidas informi, ke hieraŭ en nian leter-keston venis 
                   koverto en kiu ni trovis konfirmon de s-ro Paweł Bogdan Adamowicz,
                   la Gdansko-prezidento pri akcepto
de la patronec-peto.  
                   La akcepto videblas en la subpaĝo: Patronoj.

                  GD_pat1a.jpg  PAdamowicz.jpg 

2011.04.22  Post la martaj kaj aprilaj forveturoj al Gdansko, kunlabore kun la loka
                   esperantistaro de la Vojevodia Filio de PEA (precipe Mira Mazur),
                   sukcesis ni trovi taŭgan lokiĝon de la bazaj ejoj: junulargastejo
                   kaj la JESejo. Ambaŭ troviĝas en la urbocentro, apud la malnova
                   urbo, unu al la alia proksimas de pordo al pordo 3 min. perpiede!

                   SKwalowa.jpg SP571.jpg

                   Nun daŭras serĉado de la aliaj ejoj, inter ili konforman koncertejon  
                   por bezonoj de la vespera programo kaj KLF-ejon, kie ni planas nin
                   prezenti kaj renkontiĝi kun la loka urba junularo.

2011.04.20  Saluton!  La JES-retejo startas... Ankoraŭ mankas multe da informoj,
                   sed laŭ fluo de la tempo ili aperos. Simple, kion ja vi komprenas,
                   ni bezonas tempon :)

                   Kaj, ĉi-date, speciale kaj varme ni salutas
                   al la partoprenantoj de la IJF!