Junulara E-Semajno 2011

27.12.2011 - 01.01.2012 Pollando, GdanskoLa pagoj

A01_007.jpg

Por aliĝi necesas plenigi la retan aliĝilon kaj antaŭpagi. Ne nur momento de la aliĝo,
sed ankaŭ tempo, en kiu vi antaŭpagos, gravas en la postaj laŭperiodaj kalkuloj.
Dum la antaŭpago pere de la peranto petu konfirmilon.
La antaŭpago ne redoneblas tamen transdoneblas. 

Ekde la 15a de decembro, pro maleblo tuj kontroli, ne plu jam ni akceptas
pagojn ĉe UEA, PEJ kaj GEJ banko-kontoj. Eventualajn pagojn ni
akceptos jam surloke, post via alveno.

Antaŭpago = 15 eŭroj.

Programkotizo 

partoprenanto-aĝo *)

A

B

C

ĝis 18 jaroj

 35 €

 45 €

 60

ĝis 30 jaroj

 40 €

 50 €

 65 €

ĝis 100 jaroj

 45 €

 55 €

70 €


Aliĝperiodoj

1

ĝis la 25.09.2011

sen krompago

2

ĝis la 23.10.2011

  +5 €

3

ĝis la 20.11.2011

+10 €

4

poste (surloke)

+20 €


Rabatoj (koncernas nur la programkotizon)

- pro kontribuo : -5 €, -10 €, -15 € laŭ interkonsento kun la organizantoj.
- por infanoj: ĝis 2 jaroj – senpage, ĝis 6 jaroj -100% *), ĝis 12 jaroj -50% *).

*) La aĝon oni kalkulas ede naskiĝo ĝis la 26.12.2011.

Kategorioj  

A - Albanio, Bjelorusio, Bosnio-Hercegovino, Bulgario, Kroatio, Makedonio, Malto, Moldavio,
      Montenegro, Portugalio, Rumanio, Serbio, Ukrainio, ĉiuj landoj de la Rusa Federacio,
      Azio, Afriko, Amerikoj kaj Aŭstralio.
B - Ĉeĥio, Estonio, Grekio, Hispanio, Hungario, Latvio, Litovio, Pollando, Slovakio, Slovenio
C - ĉiuj aliaj

Loĝkondiĉoj

Junulargastejo - ĉambroj kun 3 ĝis 8 litoj. Ĉiu lito enhavos kompleton
      de litaĵoj por la tuta periodo, inklude de littuko, litkovrilo (peplomo),
      kuseno kaj kroma pledo.
      Oni ne ŝanĝos la litaĵojn ĉiutage, kiel en la hoteloj. Unufoja kroma ŝanĝo de
      litaĵoj kromkostas 5 €. Sekve al la litaĵoj ne apartenas man- kaj ban-viŝtukoj
      (la hotela kutimo), kunportu do la proprajn.

 • 50 € - kosto pro la tuto (27.12 - 1.01)
  (eblas veni la 26an kaj resti pli longe pro krompago)

Amasejo - surplanka loko en diversaj lernejaj salonoj - necesas kunporti propran
      turisman matracon kaj dormosakon.  

 • 25 € - loko en amasejo pro la tuto (27.12 - 1.01)
  (amasejo nur en la periodo)
 • 5 € - kosto de diurno 

Manĝoprovizo de la 27a tagmanĝe ĝis la 1a matenmanĝe.

Ni antaŭvidas du manĝo-tempojn, te.: matenmanĝon kaj vesper-tagmanĝon.
Manĝoprovizo komenciĝas la 27an de vesper-tagmanĝo kaj finiĝas la 1an matenmanĝo.
Manĝojn oni antaŭvidas por ĉiomanĝantoj kaj vegetaranoj.

 • 75 € - la tuta manĝoprovizo,
 • 15 € - la diurna manĝoprovizo,
 • 10 €  - pro la novjara balo (koncernas nur memzorgantojn).

Memzorgantoj ricevos memzorgantejon kun akvovarmigilo kaj mikroonda forno.

Por ĉiuj partoprenantoj disponeblos senpaga 24-hora teo/kafo-bufedo ekde komenco
ĝis la fino de la aranĝo. En ĝi vi trovos akvo-varmigilojn, plastajn tasojn kaj diversajn specojn de kafo kaj teo.

Pago-ebloj

Ĉiujn pagojn, escepte de la antaŭpago, vi rajtas reguli surloke, jam post la alveno.

Pagi vi rajtas helpe de la perantoj aŭ pere de:

UEA kontoj: geju-h kaj peja_l (tra UEA-peranto, kreditkarto, PayPal; detaloj ĉe paĝaro de UEA)

Banko-konto de GEJ (nur en eŭroj)

Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover, kto.84249-00,
bankokodo 251 205 10; BIC: BFSWDE33HAN, IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
nepre kun titolo: "JES + VIA NOMO"

Banko-konto de PEJ (nur en polaj zlotoj)

Pekao SA, 64 1240 1037 1111 0010 0456 2765
Pola Esperanto-Junularo; ul. Andersa 37/59a; 00-159 Warszawa
nepre kun titolo: "JES + VIA NOMO"

La perantojn serĉu en la estraroj de PEJ kaj GEJ, kaj:

 • Hungario (HEJ) Szabolcs Szilva - szabolcsszilva(ĉe)esperanto-junularo.hu
 • Ukrainio (EK - Kijivo) Andreo Jankovskij - classs(ĉe)bigmir.net
 • Litovio (Juneco - Vilnus) Jolanta Dudėnaitė - jolanjo(ĉe)gmail.com