Junulara E-Semajno 2012

28.12.2012 - 04.01.2013 Naumburg (Saale), GermanioLa pagoj

Sciu, ke ne necesas legi ĉion, ĉar la aliĝilo kalkulos kaj montros la informojn al vi.

Por aliĝi necesas plenigi la retan aliĝilon kaj antaŭpagi. Ne nur momento de la aliĝo,
sed ankaŭ tempo, en kiu vi antaŭpagos, gravas en la postaj laŭperiodaj kalkuloj.
Dum la antaŭpago pere de la peranto petu konfirmilon.
La antaŭpago ne redoneblas tamen transdoneblas. 

Ekde la 15a de decembro, pro maleblo tuj kontroli, ne plu jam ni akceptas
pagojn ĉe UEA, PEJ kaj GEJ banko-kontoj. Eventualajn pagojn ni
akceptos jam surloke, post via alveno.

Antaŭpago = 30 eŭroj.


Pago-ebloj

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la evento. Vidu supre por la datlimoj. La restantan kotizon vi rajtas aǔ ĝiri antaŭe aǔ pagi surloke, jam post la alveno.
Se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento kunportu pagpruvilon.

Pagi vi rajtas helpe de la perantoj aŭ pere de:

Banko-konto de GEJ (nur en eŭroj)

Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover, kto.84249-00,
bankokodo 251 205 10; BIC: BFSWDE33HAN, IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
nepre kun titolo: "JES 2012 + [Antaŭpago/kotizo] + VIA NOMO"

Kreditkartoj: eblas pagi al la UEA-konto geju-h per kreditkarto, detaloj ĉe paĝaro de UEA

UEA kontoj: geju-h (tra UEA-peranto, kreditkarto, PayPal; detaloj ĉe paĝaro de UEA)


La perantojn serĉu en la JES teamo.

Nepre ricevu pag-konfirmon kun pagdato de la peranto!

Eblas transdoni vian antaŭpagon kun antaŭa anonco.


Programkotizo 

partoprenanto-aĝo *)

A

B

C

ĝis 18 jaroj

 25 €

 35 €

 50

ĝis 30 jaroj

 30 €

 40

 55 €

ĝis 122 jaroj

 35 €

 45 €

60 €

*) La aĝon oni kalkulas ekde naskiĝo ĝis la 27.12.2012.

Parttempa partopreno eblas. Programkotizo / 6 * diurnoj.

Aliĝperiodoj

1

ĝis la 30.11.2012

0 €

2

poste (surloke)

+5 €


Rabatoj

- pro kontribuo: -5 €, -10 €, -15 € laŭ interkonsento kun la organizantoj.
- por infanoj: ĝis 6 jaroj – senpage, ĝis 12 jaroj -50% *).

*) La aĝon oni kalkulas ekde naskiĝo ĝis la 27.12.2012.

Kategorioj  

A - Albanio, Bjelorusio, Bosnio-Hercegovino, Bulgario, Kroatio, Makedonio, Malto, Moldavio,
      Montenegro, Rumanio, Serbio, Ukrainio, ĉiuj landoj de la Rusa Federacio,
      Azio, Afriko, Amerikoj kaj Aŭstralio.
B - Ĉeĥio, Estonio, Grekio, Hispanio, Katalunio. Hungario, Latvio, Litovio, Pollando, Portugalio, Slovakio, Slovenio
C – Germanio, Francio, norda, suda kaj okcidenta Eǔropo, do ĉiuj aliaj

Loĝkondiĉoj

Junulargastejo - ĉambroj kun 2 ĝis 4 litoj. Ni havas litotolaĵon por vi. Kunportu sekigtukon.

  • Kostoj de 50 € por la tuta JES. Aŭ 8 € tage.
    (eblas veni la 27an kaj resti ĝis la 5a por aldone 8 € po. Anonciĝu antaŭe!)

Amasejo - surplanka loko en sportejo (50 metroj for) - nepre kunportu propran
      turisman matracon kaj dormosakon.  

  • 20 € - por tuta JES
  • 3 € - je diurno/tranokto

Eblas loĝi memstare ekstereje je via propra deziro.

Manĝoprovizo de la 28a tagmanĝe ĝis la 4a matenmanĝe.

  • 3-foje tage estas manĝservo
  • Kostoj de po 4,00 € por unu manĝo, po 12,00 € por unu tago, aŭ 70 € por la tuta JES.
  • Ni ofertas vegetaran kaj veganan manĝaĵon, anonciĝu sur la aliĝilo.
  • Memzorgantoj pagas aldone 0 (nul) € por la novjara bufedo :)
  • Memzorgantoj rajtas kuiri en la indikita arealo

Invitletero

Ni klopodas oferti al vi invitleteron por akiri vizon se vi bezonas. Kontaktu nin frue pri tio, ĉar ambasadejoj bezonas longe.