Junulara E-Semajno 2012

28.12.2012 - 04.01.2013 Naumburg (Saale), GermanioProgramo

Taga Programo
Movada Programo
Vespera Programo

Grave: Se vi havas muzikilon, nepre kunportu ĝin! Vi tiel povas kontribui al bona etoso kaj al la novajara koncerto!

JES-programo en Via poŝtelefono
JES-programo en Via googla kalendaro kaj do ankaŭ en postelefono? Jes tio eblas! Aldonu ĝin irante al la paĝo http://tinyurl.com/jes-programo (Vi devas esti ensalutinta al Via google-konto). Se Vi ne uzas ilojn de goole Vi ankaŭ povas havi la programon (tamen en iom malpli komforta formo) irante al http://tinyurl.com/jes-programo1

Taga programo

Profitu la momenton!

TEKSAĴPENTRADO

Ĉu vi ŝatas artumi sed ne volas simple lasi viajn verkojn sur iu muro aŭ en via hejmo?  Ĉu viaj vestaĵoj, dorsosako, kaj aliaj teksaĵaj aferoj ĉiuj estas enuigaj?  Ĉu vi havas ion por diri al la mondo, al almenaŭ al la homoj, kiuj preterpasas vin?  Jes? Kunportu vian propran ĉemizon, sakon, ĉapelon, aŭ alian teskaĵan aferon kaj ornamu ĝin per farboj kaj markiloj!  Ni havos la ilojn, kiujn vi bezonas, sed vi ankaŭ bonvenas kunporti viajn proprajn ilojn.

 KURSO DE SALTSTILZADOINTERŜANĜO DE VESTAĴOJ


Kunportu al JES viajn vestaĵojn, kiujn vi ne plu uzas, kaj lasu ilin trovi novan vestanton. Trovi nekutimajn vestaĵojn kaj prenu ilin senpage. La vestaĵinterŝanĝo okazos tum tuta JES, vi simple lasu vestojn kiujn vi folas fordoni, kaj trovu ion specialan por vi.


Masagxo de manojn.

Senstreĉiga sesio dum kiu vi eklernos kiel masaĝi manojn.


 


Diskutrondo pri pluramemo. 

Ĉu vi iam pripensis esti kun pli ol unu homo? Kelkaj ne plu sekvas la tradicion, ke oni devas havi nur unu amrilaton samtempe. Ĉe JES estas pluraj personoj, kiuj vivas tiel, kaj ni volonte parolos pri niaj spertoj. Pluramemuloj kompreneble bonvenas same kiel homoj, kiuj simple scivolas pri nia vivstilo. Tiel ni ankaŭ povos interŝanĝi niajn spertojn kaj bone lerni de unu la alia, ĉar ĉiu pluramema rilato malsamas.


KURSO DE RENESANCAJ DANCOJ 


En ĉi tiu kurso vi lernos kelkajn facilajn francajn kaj anglajn dancojn de la renesanca epoko. Vi ne bezonas antaŭscion pri dancado, ĉio estos klarigita de la komenco. La dancoj estos dancataj en cirklo aŭ vico, oni ne bezonas kunporti partneron. Venu, havu plezuron kaj dancu kiel la homoj ĉe la korto aŭ la kampuloj sur la strato. :)


Praktika seminario - kiel reagi en konfliktoj 

Jen unika okazo lastmomente ĉijare percepti kaj ekprilabori konflktajn situaciojn el via propra vivo en seminareca, internacia kadro! Vi povos ekkoni novajn perspektivojn de viaj faroj kaj sentoj kaj de aliaj homoj.

Verku rakontojn kun mi!

Ĉu vi volas ke estu pli da liberaj rakontoj en Esperanto? Kial ni mem ne kreu tion! Faru eksperimenton kun mi por provi verki propran malgrandan rakonton dum JES. Ne gravas se vi ne jam havas sperton pri tio, oni nur lernas per provoj! Ni povos diskuti la sperton je la fino de la semajno, kaj se ni sukcesos ni povos kolekti la rakontetojn en elektronikan libron kaj kunhavigi ĝin laŭ la Krea Komunaĵo. 


Movada programo

TEJO-trejnseminario: Organizado de sukcesa Esperanto-aranĝo

TEJO organizas serion da trejnadoj por homoj kiuj volas akiri sciojn tre utilajn en la movado (sed ne nur). La temo de la trejnseminario estas "Organizado de sukcesa Esperanto-aranĝo". En kvin sesioj de po du horoj vi povas lerni pri diversaj aspektoj de organizado de aranĝoj: planado kaj kunordigado, budĝetado, subvencipetado, kunmetado de programo, grafikado de flugfolioj kaj organizado de trinkejo.

La trejnado ne konsistos nur el prezentoj kaj prelegoj, sed ĝi postulos ankau vian aktivan partoprenon. Per memfarado vi ne nur ekhavos teoriajn sciojn, sed ankaŭ pli praktikajn spertojn pri la diversaj temoj. Tiuj kiuj ĉeestos almenaŭ kvar el kvin sesiojn povas ricevi atestilon pri la seminario.

Se vi interesiĝas pri partopreno en la seminario, bonvolu kontaktiĝi kun la organizantoj, ĉar nombro de lokoj estas limigita.

Esperanto-kulturbingo

La nombro de la ludantoj ne povas superi 30. La ludantoj ricevas po unu karto senpage. La ludestro eltiras nombron: tiu nombro respondas al unu esperanto-artisto, kies portreton li montras: beletra au muzika ulo. La nombroj estas 90, sed la artistoj nur 30, tiel ke ĉiu havas po tri nombroj.

Kiu havas la eltiritan nombron en sia karto, tiu krias ĝin. Sed antaŭ ol meti la fazeolon sur la koncernan nombrofakon, necesas identigi la verkiston, laute dirante lian nomon. La ludestro (helpata de asistanto) notas la respondojn, kaj je la fino malkaŝas la nomon: kiu divenis, tiu rajtas meti la fazeolon.

Oni daŭrigas per la eltiro de la dua nombro, kaj tiel plu lau la supra skemo.

Se aperas dua nombro kiu rilatas al jam malkovrita artisto, ĉi-foje la fazeolonto devus diri almenau unu titolon (poemo, romano au kanzono) de verko kies autoro tiu estas, por rajti meti la fazeolon. Por helpi, la ludestro povas deklami kelkajn versojn de poemo el tiu autoro, au aŭskultigi fragmenton de ties kanzono. Ekzemple, aperis Zamenhof, kaj por helpi li deklamas "En la mondon venis nova sento / tra la mondo iras forta voko…".

Se aperas eĉ la tria nombro kiu rilatas al jam malkovrita artisto, la fazeolonto rajtas fazeoli nur se kapabla paroli dum 30 sekundoj pri tiu artisto (en kiu lando li naskiĝis/vivis, en kiuj jaroj, lia pseudonimo/vera nomo, kion li verkis ktp, ion ajn).

Traduki Vikipedion

Temas pri tradukado de anglaj Vikipedio-artikoloj por plenigi truojn en la Esperanto Vikipedio. Mi prezentas la maŝintradukilon GramTrans, per kiu WikiTrans estis kreita (www.wikitrans.net), auxtomata kompleta traduko angla Vikipedio (3 milionoj de artikoloj) en Esperanton.

Ni uzos la redaktointerfacon de GramTrans por revizii kaj poluri WikiTrans-tradukojn, kaj vi lernos kiel adapti kaj enmeti ilin en la originalan Esperanto-Vikipedion. Mi proponas okupiĝi pri artikoloj pri plantoj, urboj kaj montoj, sed vi povas elekti aliajn temojn. Kunportu vian komputilon, se vi havas, ni bezonas minimume unu komputilon por 2 partoprenantoj.

Muzaiko verkas la novaĵojn

En tiu ĉi sesio aktivuloj de Muzaiko montros al vi kiel ili verkas la novaĵojn, kaj samtempe instruos iom pri ĵurnalismo kaj kunlaborado ĝenerale. Ĉeestantoj aktive partoprenos, kunportu propran komputilon, se vi havas.

Muzaiko muntas la novaĵojn

En tiu ĉi sesio aktivuloj de Muzaiko montros al vi kiel laŭtlegi kaj kiel munti la dosieron por posta uzado. Ĉeestantoj aktive partoprenos.

Trejnsesio de Muzaiko pri muntado kaj alŝutado

Malantaŭ la magiko de Muzaiko estas la teĥnikaj detaloj, kiuj ja tre gravas. Lernu kiel vi per via propra komputilo povas kontribui al Muzaiko, kaj kiel fari el malpura registraĵo profesiecan sondosieron.

Movada programo: Debatoj kaj diskutoj

Malsamideanoj - movadaj debatoj en JES

Malsamideanoj - tiu ĉi vorto tre ofte multer pli taŭgas al Esperantistoj ol patosplena "samideanoj". Kiom multe diferencas niaj opinioj scias ĉiu, kiu aktivas en la movado. Dum ĉi tiuj debatoj ni intencas pri preni en konsideon kelkajn tre gravajn temojn por la nuna junulara Esperantujo. En ĉiu el ili Vi aŭdos opiniojn de famaj kaj influpovaj Esperantistoj, ne mankos konfrontiĝo de diversaj opinioj, kaj plej grave - la ĉefan voĉon ricevos Vi - la publiko.

Okazoj tri debatoj dediĉitaj sinsekve al neŭtralco de E-organizoj, organiziteco de la movado kaj estonteco de JES. Tio, kion ni traktos dum la diskutoj grandparte dependos de la publiko, tamen kompreneble ne povas manki kelkaj ĉefdemandoj pri ĉiu el la temoj. Jen ili:

Neŭtraleco - ĉu plu aktuala?
Kion hodiaŭ signifas neŭtraleco en Esperanto-organizoj? Kie estas limo inter permesebla kaj nepermesebla agado en vaste komprenita politika sfero? Ĉu ni rajtas forgesi pri pluralismo en niaj asocioj kaj aktivi nekongrue kun ĉies opinioj, ankaŭ malplimultaj opinioj?

Ĉu organizita aŭ neorganizita movado?
Ĉu membreco kaj membro-organizoj havas estontecon? Kio okazus, se ili mankus? Ĉu nun la movado transformiĝos al portempaj komuncelaj laborgrupoj sen formala strukturo?

Junulara E-Semajno - kien ĝi iru?
Ĉu JES povas iam fariĝi pli proksima al ideo de vintra IJK? Ĉu indus vastigi la kunlaboron kaj okazigi JES en aliaj mezeŭropaj landoj? Aŭ eble ĝi pli valoras kiel dulanda renkontiĝo okazanta laŭeble proksime de pola-germana landlimo?

UEA-strategio

Ĉu vi scias ke Universala Esperanto-Asocio kovas novan strategion por venontaj jaroj? Novaj homoj, novaj agadoj kaj novaj ideoj kaj TEJO, kiel integra parto de UEA, estas vokita ludi gravan rolon por plenumi tiun strategion junulare. Multas la agadoj kiujn nur junuloj kaj junulara organizo povas krei kaj sukcese plenumi kaj ni diskutos ĝuste kion faros TEJO prioritate ekster sia rutina taskaro por antaŭenigi organikan evoluon de nia movado. La afero realiĝos en 4 diskutsesioj laŭ la 4 agadkampoj de la nova strategio: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo, Kunordigo.
Ĉi tiu programo aparte celas junajn aktivulojn ĉar la celo estas strategia agadaro por TEJO. La estonteco de la movado bezonas viajn ideojn.

Diskuto: lingvaj rajtoj kaj lingva justeco

Esperantistoj ofte prezentas la lingvon kadre de pli vasta idearo kaj mencias konceptojn kiel "lingvaj rajtoj", "lingva justeco", "lingva demokratio", "lingva ekologio". Sed ĉu ni vere konas tiujn konceptojn? Ĉu ni uzas ilin sence en nia informado kaj prezentado pri Esperanto aŭ haltas je sloganeco? Se ni volas argumenti al la cetero de la mondo pri lingva politiko ni devas mem konscii pri kion ni parolas.
Kun moderatorado de Michael Boris MANDIROLA, estrarano de Nitobe, asocio por lingva justeco kaj demokratio, okazos diskuto pri kio estas lingva rajto kaj kio estas lingva justeco kun ties rilato kun Esperanto.

Diskuto: junularaj rajtoj

Ĉu junuloj devas havi specialajn rajtojn? Kiujn? Kiel oni povas certigi, ke junuloj povu aliri al siaj rajtoj, kiel ĉiuj homoj en la mondo? Kion ni, mi kaj vi, povas fari por plibonigi la situacion?

Diskuto: volontulaj rajtoj

Ĉu vi scias ke vi havas rajtojn kiel aktivulo en iu organizo? Pasintjare, iu laborgrupo ene de la Forumo de la Junularo Eŭropa verkis ĉarton pri tiuj devoj. Iu TEJO-ano eĉ anis ĝin! Vi povos dum tiu programero konatiĝi kun la ĉarto - ja ekzistas Esperanta versio! - kaj diskuti la enhavon. Kventino ankaŭ priparolos tiun sperton de internacia komunikado - kaj kiel ĝi plifortigis sian senton, ke kun Esperanto pli bone funkcius!

Ĉu indas aktivi en Esperantio?

Ĉu kiel organizanto de renkontiĝo, ĉu kiel reprezentanto de via nacia organizo, ĉu kiel varbanto en foiro – la Esperanto-movado kaj siaj diversaj organizoj donas al vi multajn eblojn investi vian tempon al ĝi. Sed kiu profitas per tio? Ĉu kaj kiel indas – aŭ ĉu estas tempomalŝparo?

Eble tiu ĉi prelego kaj babilrondo gvidata de Holger Boos fine ne donos respondon al vi, ĉar ne eblas rigardi en la estonton – sed almenaŭ vi aŭdos pri spertoj de iu kies ĉefa vivsenco dum pli ol dek jaroj estis aktivi en kaj por (junulara) Esperantio, kiel organizanto de grandaj renkontiĝoj, GEJ-estrarano kaj fine kiel TEJO-prezidanto. En sia kariero li pasigis multajn noktojn ne nur bambumante sed ankaŭ kunsidante, buĝetkalkulante, aktivigante, …, kaj reenrigardante li havas krom foje amuzaj foje pensigaj anekdotoj kelkajn konkludojn kiuj eble estos utilaj por tiuj kiuj serĉas la sencon de la vivo (en Esperantio!).

Esperanto en politiko

Per diversaj politikaj partioj – ekzemple la Verduloj, la Piratoj, Eŭropo-Demokratio-Esperanto kaj Unu Mondo – esperantistoj klopodas veki atenton pri Esperanto. Ni volas diskuti pri tio, kiajn ŝancojn kaj perspektivojn havas tia politika agado.

Nuna mondo - ĉu tempo ŝanĝi paradigmojn?

Paradigmo estas laŭdifine: Aro de la principoj aŭ ideoj, karakterizantaj la pensadon en iu scienco en difinita tempo. Ĉu nun, en la tempo de profundaj krizoj (ekologiaj, ekonomiaj, sociaj ktp.) eble jam finfine venas tempo por nepre bezonataj ŝanĝoj de la ĝisnunaj paradigmoj, ne nur en scienco sed en diversaj vivkampoj (religio, politiko, ekonomio…)? Ĉu la mondo (kaj ni ĉiuj) pretas?

Peter Baláž estas slovaka esperantisto kaj eldonisto loĝanta en Partizánske, kunordiganto de la edukprojekta asocio E@I (ekde 2005) kaj ĉeforganizanto de SES (ekde 2007) kaj KAEST 2010 kaj 2012. Li estas estrarano de Eŭropa Esperanto-Unio (ekde 2005) kaj kunfondinto de Wikimedia Slovenská republika (2012) kaj antaŭe aktivis en la estraroj de Slovakia Esperanta Junularo kaj Slovakia Esperanta Federacio. Studis en Esperanto Interlingvistikajn studojn en UAM Poznan. Kelkaj liaj ŝatokupoj: libroj, sci-fi filmoj, metala muziko, psikologio. En la plebiscito de "La Ondo de Esperanto" li estis elektita Esperantisto de la jaro 2012.

E-literaturo - kien ĝi kaj kien ni iras?

Ĉu vi legas Esperanto-librojn? Ĉu ofte? Kiam lastfoje vi aĉetis E-verkon? Kiujn aŭtorojn kaj kiujn literaturajn ĝenrojn vi preferas kaj kial? Kia estas estonto de la E-literaturo? (en la mondo de ciferecaj libroj sed same en la tempo de apenaŭa legado en plejparto de la mondo) Kiaj estas novaj E-eldonaĵoj de la jaro 2012 kaj kio estas planata? Venu diskuti pri „ni kaj E-literaturo“ kun eldonisto kaj pasia leganto.

Movada programo: Kunsidoj

Kunsido de eŭropaj aktivuloj

Tiu ĉi estas renkontiĝo por aktivuloj el eŭropaj Landaj Sekcioj de TEJO kaj ankaŭ aliaj junularaj Esperanto-organizoj. Ni traktos tie niajn komunajn aferojn, kiel komunajn trejnadoj, intereventaj ŝanĝprogramoj, kunordigo de renkontiĝojn por 2014 ktp.

Renkontiĝo de Pola Esperanto-Junularo

Dum JES okazos malferma, neformala kunveno de PEJ (Pola Esperanto-Junularo) - la ĉefa organizo, kuniganta E-junularon en Pollando. Kadre de la kunveno estos prezentitaj strukturo, celoj kaj labormetodoj de PEJ. Speciale por novuloj oni ankaŭ respondos al la plej oftaj demandoj rilate al aliĝo kaj membrado en PEJ.

GEJ-Jarĉefkunveno


Renkontiĝo kun aŭskultantoj de Varsovia Vento-Elsendoj

Podkasto de Varsovia Vento la unuan fojon eksonis en la reta spaco marte 2006. Ĝi ekestis pro manko de malpli oficialaj radio-proponoj por ke al la aŭskultantaro proponu enhavon ne nur en Esperanto, sed antaŭ ĉio pri Esperanto. Ekde komenco ĝis nun do Varsovia Vento okupiĝas pri la movadaj kaj kulturaj aferoj dum la agado-tempo kolektinte ia. la plej riĉan bibliotekon de intervjuoj kun la esperantistaj muzikistoj. Se ankoraŭ vi ne aŭskultis la podkaston nepre aŭskultu! Kaj se vi interesiĝas pri la podkasta agado kore ni invitas vin al renkontiĝo kun la redakcio dum kiu, krom diskuto, registrota estos ankaŭ la ĉeokaza novjara programo.

Kunsido de BEMI (biciklistoj)

Tradicia kunsido de Biciklista Esperantista Movado Internaci por la 4a fojo okazas dum JES. Antaŭe ĝi okazis dum IS. Ni disutas pri biciklistaj spertoj, karavanoj al aranĝoj kaj planas niaj vojaĝoj. Proponata estas karavano al FESTO en Kelmis-La Calamine, startante de Nord-Franca urbo Reims.

Babilrondo pri Muzaiko

Ĉu vi ĉiam volis ion demandi al la homoj malantaŭ la mikrofonoj de Muzaiko? Ĉu vi ŝatus doni viajn ideojn, aŭ simple laŭdi la sindoneman laboron de la volontuloj de Muzaiko? Ajnkaze, via loko estas tie, venu al la babilrondo de Muzaiko, kaj helpu kune konstrui pli bonan retradion.

Kunsido de la teamo de Muzaiko

JES donas al la teamanoj de Muzaiko unikan ŝancon kunveni fizike, sen neceso de teĥnikaj helpiloj. Ankaŭ neteamanoj kaj novaj teamanoj estas bonvenaj kontribui al la estonteco de tiu ĉi nova radia projekto.

Movada programo: Prezentadoj kaj prelegoj

Prezentu vian aranĝon

Tuj antaŭ fino de la malnova jaro Vi povas plani Vian vojaĝkalendaron por 2013! Dum la programero prezentiĝos pluraj grandaj kaj malgrandaj eventoj. Eblos renkontiĝi kun organizantoj, vidi filmojn, fotojn kaj aliajn invit-materialojn kaj kompreneble ankaŭ aliĝi.

Ĉu Vi organizas iun eventon en 2013? Ne maltrafu la okazon por reklami ĝin! Kontaktiĝu kun la organizantoj por ekscii pliajn detalojn.

Novaj edukaj projektoj de E@I

E@I ekde sia komenco antaŭenigadas edukadon diversmaniere kaj diversforme - retejoj, aranĝoj, eldonaĵoj, kampanjoj… En nuna momento venas tempo por eĉ pli da aktivecoj en tiu ĉi kampo kun plia profesiiĝo, oficiala rekonado kaj pli vasta kunlaboro. Prezentitaj estos la plej freŝaj atingoj kaj la plej aktualaj edukaj projektoj.

Artista Datumbazo

Artista Datumbazo estas komunuma reta portalo, kreita ĉefe por kunligi artistojn, teknikistojn kaj organizantojn por helpi kaj faciligi la organizadon de kulturaj aranĝoj. Ĝi estis fondita en 2003 kaj nun revigligata de nova teamo de UEA, TEJO, Muzaiko, EUROKKA kaj E@I. La projekton prezentos Veronika Poór kaj Łukasz Żebrowski.

Muzaiko, tuttempa tutesperanta retradio

Muzaiko jam pli ol unu jaron kaj duonon elsendas mojosecon kaj muzikon, 24 horojn en la tago. Eksciu pri nuntempa agado, novaj planoj kaj la magio malantaŭ la mikrofono. Kaj se vi emas, aliĝu al la volontula teamo!

Miprovi kaj libera kreemo

Kion vi opinias pri la privateco de muziko? Pri la kopirajtoj rilataj al informiloj kaj artaĵoj? Ĉu ili nepras por la vivteno de aŭtoroj? Ĉu ili estas nur maniero pliriĉigi la tiel nomatajn produktistojn? Ĉu la problemo estas ne tiel simpla? Venu diskuti pri tio post la prezento de miprovi. Ĝi estas projekto pri monsubteno de artistoj por krei senpagan kaj liberan verkaĵojn. Ĝin iniciatis kaj prezentos Gijom' kies unua albumo, tute en esperanto, estis kreita dank' al miprovi kaj al la mondonoj de multaj homoj.

Vespera programo

Dum la vespera programo en la JES en Naumburg vi spertos ĝis nun ne sentitan etoson dum vespera programo en iu renkontiĝo. Venos la plej famaj esperantistaj artistoj de la tuta mondo kiuj ĉiuj en la sama renkontiĝo koncertos kaj plezurigos per iliaj ritmoj.
Ankaŭ teknike ne estos duboj, profesie aranĝita sono kaj lumo estos tutsemajne tiel ke vi povos ĝui programerojn kiel koncertoj, diskejo, teatraĵoj kaj aliajn prezentojn sur alta nivelo.
Paulina Kozuchova kaj Leo Sakaguchi gvidos vin kiel moderatoroj tra la vesperoj kun bonhumoraj komentoj kaj unika apero kaj estos ĉiutage je via dispono se tempos pri gravaj anoncoj antaŭ la vespera programo.
Jen la artistoj kiuj koncertos en la JES 2012 en Naumburg:


JoMo

(de Vikipedio, http://eo.wikipedia.org/wiki/JoMo)
JoMo (t. e. Jean-Marc LECLERCQ, naskiĝinta la 10-an de oktobro 1961) estas franca kantisto kaj esperantisto. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Tuluzo. Li iam estis kantisto de la grupo Les Rosemary’s Babies (La Rozmariaj Beboj) kiu eldonis du KDojn ĉe la franca diskeldonisto Boucherie et Willins Production kaj kies urĝa enscenigo leviĝis al ekstreme varmaj koncertoj tra tuta Eŭropo, el kiuj pli ol ducent estas nur en la franca.
Li montras rimarkeblan progreson al lingvodiverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 22 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la 1"Guiness-libron pri rekordoj.
Iom pli troviĝas en la artikolo pri JoMo kaj Liberecanoj; foje li ludas kun grupeto kiel "JoMo kaj la mamutoj". Ĝenerale li adaptas nomojn kaj grupgrandecojn al la okazo, ludante en diversaj medioj (naciaj, aĝgrupoj).

Jonny M

Jonny M estas juna kantisto de Kolonjo, Germanio. Li faras propran stilon kiu miksas regeon kun repo. 2011 li publikiĝis lian unuan albumeton, kiu estas tute memfarita. Ekde tiam li konstante kreskis ene de la esperanta sceno kaj kunpartoprenis la dua hiphopa kompilo. Nuntempe li denove skribas novajn kantojn por vekigi la esperantan movadon kun lia freŝa stilo.

Trovu pliajn informojn tie ĉi: www.jonny-m.org


Tone

“Tone” estas familia karesa nomo kiu fariĝis muziknomo de la brazila esperanta repkantisto. Esprimante sin sub la sonbatoj de repo, li sin prezentis ĉefe en naciaj esperantaj renkontiĝoj. En 2009, Tone partoprenis en internaciaj aranĝoj kiam li, per propraj rimedoj, lanĉis sian sepkantan kodiskon nomata
Repe, Ritme, Sone.
En lia muzika laboro regas la repa stilo kaj la temoj fluas laŭ la deziro de la koro.

 

Danghera

Malte Ivan Olausson Bruhn -Ritma gitarist/perkutiloj/kanto
Emil Troelstrup - Baso/kanto
Oscar Lundsteen - Solgitaristo/kanto
Villads Bugge Bang - Drumo/perkutiloj/kanto

Fokusante al la surfmuziko, Danghera aldonas sian propran sonon kun inspiro de punko kaj forteca popo. Ĉiu muziko estas hejmfarita escepte de kelkaj kovraĵoj kiel ekz. la dancakanto (dana melodio kiu venkis la eŭropan kantkurson en 1963)

Danghera konsistas el kvar 18jaruloj kiuj ekkonas unu la aliajn de postelementa internulejo pasintjare.

Kviza Vespero

Vespero da humuraj kvizoj kaj defioj, Rolf zorgos ke la kvizopartoprenantoj distru nin per siaj cxarmaj kaj amuzaj respondoj al seriozaj kaj stultaj demandoj!

Se vi volas partopreni, anoncu vin frue al Rolf (27an de decembro prefere). Ni bezonas:

  • 4 homojn kiuj bezonos antauxprepari por la unua duono kaj partopreni en la dua duono.
  • 4 pliajn homojn kiuj ne bezonos antauxprepari kaj partoprenos en la dua duono.


La cxefa premio (cxiuj 8 homoj povos gxin gajni) estos.....

42

Tiu numero ne nur estas la respondo por ĉio, sed ankaŭ la bando de la fratinoj Hanne kaj Helen kun la basistino Josi. Ili ne volas difini iun muzik-stilon, do tial ili povas ludi ĉion kio al ili plaĉas. Plej ofte sonas kiel Groove'n'Rock. Espereble ankaŭ Esperantujo ŝatos!

 

La Perdita Generacio


Denove ni havos ŝancon kune perdiĝi en dancado dum koncerto de La Perdita Generacio, kiu estas garantio de  neforgesebla amuzado. Ĉijare kantos kaj ludos por ni tuta bando, do atendas nin eĉ pli da emocioj ol lastjare. Konataj en esperantujo kanzonoj vigligos ĉiujn, sen esceptoj. Kaj post laciga dancado, ni ripozos aŭskultantekaj brakumante ĉe romantikaj melodioj. Iom da tiu etoso vi povos kunporti hejmen, ĉar LPG alvenos kun tute freŝa albumo.

Ĝi estos koncerto kiun vi ne povas maltrafi!


  

Gijom


Per sia piano, Gijom verkas kaj esperantigas kanzonojn, kiujn li ludas kaj kantas, parkere kaj perkore! Li amuziĝas, kaj se vi permesas, li amuzigas. Sed li ankaŭ ne hezitas esplori la profundon de la plej kortuŝaj kanzonoj. Tiukaze, Gijom ne enkostumigas siajn sentojn kaj verŝas sian korenhavon sursceneje! Faru same, kaj vi sentiĝos tiel senpezigitaj, kiel vi ekflugos! Sed « se timas vi pro altec', restu malalte! Mi ŝvebos en ekzaltec', vi restos sur asfalte! »

Gijom en la intervjuo de Varsovia Vento-Elsendoj.

DĴ Kunar

Post la belega Esperanto-somero en Ukrainujo, DĴ Kunar revenas kun sia repertuaro de rok- kaj popmuziko el pasintaj jardekoj. Kompreneble li ankaŭ kunportis muzikon en Esperanto kaj multaj aliaj lingvoj - kaj minimume unu plian version de "La Bamba"!


DĴ Leo

Vojaĝante tra la tuta mondo DĴ Leo ĉiam serĉas novajn lokojn por ludi, kaj en la JES 2011 en mojosega subtera diskejo, kiu jam estis en Berlino povas eble imagi kia etosplena diskejo atendos vin tie. La stiloj diversos, sed ĉiam la tauga ritmo por la dancejo. Venontfoje vi povos ĝui lin dum FESTO 2013 en Belgio.

Karaokeo

Ekde kelkaj jaroj karaokeumado ravas al amasojn dum JES kaj aliaj renkontigxoj. Ni disponas je memfarita kolekto da Esperant-lingvaj kantoj (dankon al Vinilkosmo por doni la rajtojn) kaj multaj anglaj kaj hispanaj kantoj.

Mi provas grandigi la stokon tiel ke Vi povu prezenti kantojn en Via lingvo. Se vi do disponas je karaokeo-dosieroj, bonvolu kontakti min (elli.laika@esperanto.de).

Ĵele

La duopo „Ĵele“, do Ĵenja (Shenja) kaj Lena, filino kaj patrino, koncertas kune ekde 4 jaroj. Ekzemple dum “NR 2009”, “JES 2010” kaj “Arkones 2012”. Kune ili registris 2010 en la urbo Schwedt (Germanio) la komunan KD-on “Tra la ŝonĝoj”.

Memkreitaj kantoj de “Ĵele” estas plejparte lirikaj, akompanataj per akustika gitaro, violono, metalofono kaj piano. Ilia muziko estas mallaŭta kaj malstreĉa, tenera aŭ vigla, tre melodia, taŭga por ĉiu generacio.