Junulara E-Semajno 2013

28.12.2013 - 04.01.2014 Szczawno-Zdrój, PollandoLa pagoj

Por aliĝi necesas plenigi la retan aliĝilon kaj antaŭpagi. Ne nur momento de la aliĝo,
sed ankaŭ la tempo, en kiu vi antaŭpagos, gravas en la postaj laŭperiodaj kalkuloj.
Dum la antaŭpago pere de la peranto petu konfirmilon.
La antaŭpago ne redoneblas, tamen transdoneblas. 

Ekde la 15-a de decembro, pro la maleblo tuj kontroli, ni ne plu ni akceptas
pagojn ĉe UEA, PEJ- kaj GEJ-bankokontoj. Eventualajn pagojn ni
akceptos jam surloke, post via alveno.

Minimuma antaŭpago estas 30 eŭroj.

Pago-ebloj

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la aranĝo. Kontrolu sube la limdatojn. La restantan kotizon vi rajtas ĝiri antaŭ JES aǔ pagi surloke, jam post la alveno.
Se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento, kunportu pruvilon pri via pago!

Vi rajtas pagi helpe de la perantoj aŭ pere de:

UEA-kontoj: peja-l (tra UEA-peranto, kreditkarto, PayPal; detaloj en la paĝaro de UEA)

Kreditkartoj: eblas pagi al la UEA-konto peja-l per kreditkarto, detaloj en la paĝaro de UEA

Bankokonto de GEJ (nur en eŭroj)

Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover, kto.84249-00,
bankokodo 251 205 10; BIC: BFSWDE33HAN, IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
nepre kun la titolo: "JES 2013 + [Antaŭpago/kotizo] + VIA NOMO"

Bankokonto de PEJ (nur en polaj zlotoj)

Polska Młodzież Esperancka, ul. Andersa 37/59a, 00-159 Warszawa
64 1240 1037 1111 0010 0456 2765
nepre kun la titolo: "JES 2013 + [Antaŭpago/kotizo] + VIA NOMO"
pagojn en zlotoj bonvolu fari laŭ la averaĝa kurzo de Pola Nacia Banko

La perantojn serĉu en la JES-teamo.

Nepre ricevu de la peranto la konfirmon pri via pago kun la indiko de la dato!

Eblas transdoni vian antaŭpagon, se vi anoncos tion al ni antaŭ la komenco de la aranĝo.

Programkotizo 

partoprenanto-aĝo *)

A

B

C

ĝis 18 jaroj

 30

 40

 55 €

ĝis 30 jaroj

 35 €

 45

 60

ĝis 122 jaroj

 40

 50

65 €

*) La aĝon oni kalkulas ekde la naskiĝo ĝis 28.12.2013.

Partatempa partopreno eblas. Programkotizo / 6 * diurnoj.


Aliĝperiodoj

1

ĝis 03.11.2013

-5 €

2

ĝis 25.11.2013

0 €

3

ĝis 15.12.2013

+5 €

4

poste (surloke)

+15 €


Rabatoj

- pro kontribuo: -5 €, -10 €, -15 € laŭ interkonsento kun la organizantoj.
- por infanoj: ĝis 6 jaroj – senpage, ĝis 12 jaroj – -50% *).

*) La aĝon oni kalkulas ekde la naskiĝo ĝis 28.12.2013.

Kategorioj  

A - Albanio, Bjelorusio, Bosnio-Hercegovino, Bulgario, Kroatio, Makedonio, Malto, Moldavio, Montenegro, Rumanio, Serbio, Ukrainio, ĉiuj landoj de la Rusa Federacio,
 Azio, Afriko, Amerikoj kaj Aŭstralio.
B - Ĉeĥio, Estonio, Grekio, Hispanio, Katalunio, Hungario, Latvio, Litovio, Pollando, Portugalio, Slovakio, Slovenio
C - Germanio, Francio, norda, suda kaj okcidenta Eǔropo, do ĉiuj aliaj

Loĝkondiĉoj

Junulargastejo – nepre kunportu propan bantukon (pli detala priskribo baldaŭ!)

  • Por la tuta JES – 60 €

  • Por malpli ol 4 noktoj – po 12 €

  • Por 4 aŭ pli da noktoj – po 10 €

  • Por nur unu nokto – 20 €

Dupersona ĉambro (sendepende de la nombro de la tagoj) – 90 €

Amasejo  surplanka loko en granda salono – nepre kunportu proprajn matracon, dormosakon kaj bantukon.  

  • Por la tuta JES – 30 €

  • Por unu nokto – 5 €

Eblas loĝi memstare ekstereje – je via propra deziro.

Manĝoprovizo

Manĝoprovizo estos de la 28-a de decembro 2013 (tagmanĝo) ĝis la 4-a de januaro 2014 (matenmaĝo).

  • 3-foje tage estos manĝoservo (krom la 1-a de januaro, kiam estos maten-tagmanĝo kaj vespermaĝo kaj krom la 2-a de januaro, do tuttaga ekskurso, kiam estos nur matenmanĝo kaj vespermanĝo)

  • La manĝoprovizo kostas 75 € por la tuta JES aŭ 3 € por ĉiu matenmanĝo, 5 € por ĉiu tagmanĝo, 4 € por ĉiu vespermanĝo kaj 10 € por la novjara bufedo (deviga se Vi ĉeestas dum tiu novjara nokto)

  • Ni ofertas kunviandan, vegetaran kaj veganan manĝojn, indiku vian elekton en la aliĝilo.

Invitletero

Ni klopodas oferti al vi invitleteron por akiri vizon, se vi bezonas. Kontaktu nin frue pri tio, ĉar konsulejoj foje bezonas longan tempon por pritrakti la petojn.

Sendo de invitletero estas aldone pagenda kaj kostas 5 €. Tamen, se oni kolektiĝas kelkpersone kaj ni povas sendi invitleteron por pluraj homoj al la sama adreso, tiuj 5 € estas pagendaj nur por unu sendaĵo (kaj ne por ĉiu invitletero aparte).