2

Aliĝu tuj al la ekskursoj!

La maksimuma nombro da ekskursontoj dependas de la aliĝilo. Do ALIĜU se vi volas esti certa ke vi povos ekskursi. Jen la aliĝilo!

Tuttagaj ekskursoj 2.1.2015

Dresdeno (25 €)

Dum la ekskurso al Dresdeno vi malkovros la belega ĉefurbo de Saksio kiu kelkfoje ankaŭ nomiĝas "Elbflorenz" (t.e. Florenco je la Elbo) pro la baroka kaj mediteranea arkitekturo. Ni havos gvidadon tra centra parto de la urbo kie ni povos admiri tion arkitekturon kaj multajn famajn konstruaĵojn: La Semperoper (Operejo), Zwinger, Frauenkirche kaj multe aliaj. Post la gvidado vi havos eblecon viziti la Germanan Higienan Muzeon (Deutsches Hygiene-Museum) kun eksposicio pri la korpo kaj sano.

Berlino (30 €)

Dum nia ekskurso al Berlino ni ne nur promenos tra la urbo, sed ankaŭ vizitos la muzeon pri komputilaj ludoj. Tie ni estos gvidata tra la ekspozicio per Esperanto-parolanta gvidanto. La urbo-promenado montros lokojn kaj donos klarigojn pri la historio de Berlino kun fokuso al la tempo de murdividita urbo. Ni vidos la lokojn, kie historio fakte okazis. Krome ni ekkonos Berlinon kiel urbon multflankan; kaj fonto de novaj progresemaj ideoj kaj loko de prusa militemo.

Duontagaj ekskursoj

Bad Muskaŭ (10 €)

En tio urbeto proksime al Weißwasser (Blankakvo) ni vizitos kastelon kaj romantikisman anglostilan pejzaĝ-parkon kiu aperas en la listo de monda heritaĵo de Unesko (UNESCO).

Centro de la soraba kulturo en Schleife (13 €)

La soraboj estas malgranda okcidentslava popolo, kiu vivas en la regiono de Weißwasser (Blankakvo). Tiu popolo estas ŝtate agnoskita kiel etna minoritato. En la soraba kulturcentro en Schleife ni lernos multre pri ilia kulturo, ekz. pri la soraba historio, ilia lingvo, iliaj tradicioj kaj ilia tradicia arto (ekz. ornamado de ovoj por pasko).