2

La pagoj

Por aliĝi necesas plenigi la retan aliĝilon kaj antaŭpagi. Por la postaj laŭperiodaj kalkuloj nur gravas la tempo de la antaŭpago. Bonvolu nepre kunporti konfirmilon de via antaŭpago por ke ni evitu dubojn kaj problemojn dum la akceptiĝo. La konfirmilon petu ankaŭ de via peranto!

La antaŭpago bedaŭrinde ne redoneblas, tamen transdoneblas al alia persono.

Ekde la 20-a de decembro, pro la maleblo tuj kontroli, ni ne plu akceptos pagojn pere de UEA, kaj GEJ-bankokontoj. Eventualajn pagojn ni akceptos jam surloke, post via alveno.

Minimuma antaŭpago estas 30 eŭroj.Pago-ebloj

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la aranĝo. Kontrolu sube la limdatojn. La restantan kotizon vi rajtas ĝiri antaŭ JES aǔ pagi surloke, jam post la alveno. Tamen se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento, kunportu pruvilon pri via pago!

Vi rajtas pagi helpe de la perantoj aŭ pere de:

Eblas transdoni vian antaŭpagon, se vi anoncos tion al ni antaŭ la komenco de la aranĝo.Programkotizo

partoprenanto-aĝo(*) A B C
ĝis 8 jaroj 0€ 0€ 0€
ĝis 13 jaroj 12.50€ 17.50€ 22.50€
ĝis 18 jaroj 25€ 35€ 45€
ĝis 28 jaroj 35€ 50€ 60€
pli maljuna 45€ 60€ 75€
*) La aĝon oni kalkulas ekde la naskiĝo ĝis 31.12.2014.

Parttempa partopreno eblas.

Kiom da programkotizo vi devas pagi facile kalkuleblas:

Partoprenaj tagoj % de la tuta programkotizo
7 100%
6 100%
5 80%
4 80%
3 45%
2 45%
1 15%

Aliĝperiodoj

1 ĝis 05.10.14 -10 €
2 ĝis 10.11.14 +0 €
3 ĝis 30.11 +5 €
4 ĝis20.12 +10 €
5 poste (surloke) +15 €

RabatojKategoriojLoĝkondiĉoj

Junulargastejo

Nepras kunporti proprajn littukojn. Lui littukojn surloke dum la semajno eblas sed kostas kromajn 3 €. Se vi kunportas infanojn malpli ol 14 jaraĝa, bonvolu informi nin antaŭe por ke ni demandu pri specialaj prezoj.

Noktoj Prezo
9* 128€
8* 114€
7 100€
6 96€
5 87.50€
4 70€
3 57€
2 38€
1 22€

* Tiuj prezoj validas por homoj, kiuj alvenas unu tago pli frue aŭ restas unu tago pli longe (8 noktoj) aŭ ambaŭ (9 noktoj).

Amasejo

Surplanka loko en granda salono – nepre kunportu proprajn matracon, dormosakon, bantukon, ktp.

Loĝkondiĉoj Prezo
9* 63€
8* 56€
7 49€
6 45€
5 37.50€
4 30€
3 22.50€
2 15€
1 7.5€

* Tiuj prezoj validas por homoj, kiuj alvenas unu tago pli frue aŭ restas unu tago pli longe (8 noktoj) aŭ ambaŭ (9 noktoj).

Eblas kompreneble loĝi memstare ekstereje – laŭ via propra deziro.

Ankaŭ eblas veni jam unu tago pli frue aŭ resti plian nokton post JES.Manĝoprovizo

Manĝoprovizo estos de la 28-a de decembro 2014 (vespermanĝo) ĝis la 4-a de januaro 2015 (matenmaĝo).

Prezo
Ĉiuj manĝoj 80€(por la tuta semajno)
Matenmanĝo 4.50€(por unu manĝo)
Tagmanĝo 5€(por unu manĝo)
Vespermanĝo 5€(por unu manĝo)
Novjara bufedo 10€

Invitletero

Ni klopodas oferti al vi invitleteron por akiri vizon, se vi bezonas. Kontaktu nin frue pri tio, ĉar konsulejoj foje bezonas longan tempon por pritrakti la petojn.

Sendo de invitletero estas aldone pagenda kaj kostas po 5 € por unu sendaĵo.

Ni konsilas ke vi kolektiĝu kelkpersone kaj petu invitleterojn por pluraj homoj al la sama adreso. Tiam pagendas nur unufoje 5 €.