Eblas pagi per…

… UEA-kontoj: GEJU-H (tra UEA-peranto, kreditkarto, PayPal; detaloj en la paĝaro de UEA)
… Kreditkartoj: eblas pagi al la UEA-konto GEJU-H per kreditkarto, detaloj en la paĝaro de UEA
… Bankokonto de GEJ (nur en eŭroj) Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover,
BIC: BFSWDE33HAN
IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
indiku: “JES 2016” + “antaŭpago” + via nomo