Pagmanieroj

Ĝiro al nia bankokonto – en eŭroj

Ni plej rekomendas tiun ĉi pagmanieron. Bv uzi ĉi-subajn datumojn por aranĝi ĝiron:

IBAN: PL47 1950 0001 2006 0087 8807 0004
BIC/SWIFT: IEEAPLPAXXX
Ricevanto:
Pola Esperanto-Asocio
ul. Gen. W. Andersa 37/59a
00-159 Warszawa, Pollando

Per tiu ĉi metodo vi povas pagi maksimume ĝis la 13-a de decembro.

Bv. tiel aranĝi ĝiron, ke ni ricevu ĝustan sumon (tiel, ke vi vi pagu eventualajn kostojn de ĝiro). Bv. noti, ke Pollando membras en SEPA-areo (unuopa eŭro-pagareo).

En titolo (mesaĝo por ricevanto) de la ĝiro bv. skribi: “JES2019 <via nomo>

UEA – jesm-f

Vi povas ankaŭ pagi per ĝiro inter UEA-kontoj (aŭ per peranto). Tiam uzu nian UEA-konton: jesm-f

Per tiu ĉi metodo vi povas pagi maksimume ĝis la 5-a de decembro.

Ni rekomendas plusendi al nia retpoŝto (jes@pej.pl) mesaĝon, kiun vi sendas al UEA-financoj.

En titolo (mesaĝo por ricevanto) de la ĝiro bv. skribi: “JES2019 <via nomo>

Ĝiro al nia bankokonto – en PLN

Vi povas uzi tiun ĉi eblon nur se vi ĝiras el Pollando. Aplikas samaj reguloj kiel por ĝiro en eŭroj, sed bv. uzi ĉi-subajn datumojn:

Numero de la bankokonto: 10 2130 0004 2001 0558 6110 0003
Ricevanto:
Polski Związek Esperantystów
gen. Władysława Andersa 37/59a
00-159 Warszawa

Bv. uzi jenan kurzon por kalkuli kotizon: 1 EUR = 4,25 PLN