Donacmaniero

Bonvolu pagi per

Banka transpago per EUR

Ricevanto: Deutsche Esperanto-Jugend
IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00
BIC: BFSWDE33HAN

teksto: [via nomo] donaco por la JES

Dankon!