JES okazos inter la 26.12.2017 kaj 2.01.2018, entute 8 tagoj, 7 noktoj.

Programkotizo

Ĝis 15 jaroj 0 €
Ĝis 27 jaroj 50 €
Pli aĝa 60 €
Tago dum neplentempa partopreno 10 €

La aĝon oni kalkulas ekde naskiĝo ĝis la 31.12.2017.

Aliĝperiodoj

1 Ĝis 20.10.2017 +0 €
2 Ĝis 20.11.2017 +5 €
3 Ĝis 20.12.2017 +10 €
4 Surloke +20 €

Rabatoj por kontribuontoj

-5 €, -10 €, -15 € laŭ interkonsento kun la organizantoj.

Loĝkondiĉoj

Junulargastejo

Ĉambroj kun 2 ĝis 4 litoj kun kuna lavejo, duŝejo kaj necesejo por paro de ĉambroj. En la kosto litaĵoj sen bantuko kaj lavaĵoj – kunportu la proprajn.

Ĉambroj Kosto
3- aŭ 4-persona 80 € por la tuta tempo
12 € diurne
2-persona (nur ĝis la 1-a de januaro) laŭ mendo ne malpli ol 3 noktoj 120 € por la tuta tempo
18 € diurne
Nur por unu nokto – ne eblas en dupersona ĉambro 15 €

Amasejo

Surplanka loko en du aŭ tri salonoj – necesas kunporti propran matracon, dormosakon, bantukon, ktp. Lavado kaj duŝado sekvos en elektita komuna loko.

Kosto kontraŭ 1 nokto: 5 €.

Manĝoprovizo

Manĝoprovizo estos de la 26-a de decembro 2017 (vespermanĝo) ĝis la 2-a de januaro 2018 (matenmaĝo).

Manĝoservo estos 3-foje dum tago, krom la 1-a de januaro, kiam estos maten-tagmanĝo kaj vespermaĝo.

Ne eblos mendi aparte matenmanĝon, tagmanĝon aŭ vespermanĝon.

En menuo oni antaŭvidas kunviandan, vegetaran kaj veganan manĝojn, nepre indiku vian preferon en la aliĝilo.

Memzorgantoj devos krompagi pro la novjara bufedo 10 €.

Manĝo-provizo dum la tuta semajno 70 €
Manĝo-provizo unutaga 12 €
Krompago pro la novjara bufedo por memzorgantoj kaj por la partoprenantoj, kiuj mendos malpli ol 3-foje la tagan manĝo-provizon 10 €

Balo

Tiuj, kiuj venos al la JES por partopreni nur la silvestran balon pagas pro ĝi 25 €.