Fundusz pomocy

Jako organizatorzy JES-u, chcemy zorganizować międzynarodowe wydarzenie młodzieżowe, w którymmożliwość wymiany będą mieli młodzi ludzie z różnych środowisk kulturowych i ekonomicznych.

Starając się, aby JES 2021 był jak najbardziej dostępny dla wszystkich, uruchomilśmy fundusz wsparcia dla uczestników, którzy z powodów finansowych nie mogą w pełni opłacić kosztów uczestnictwa w JES-ie. Fundusz ten pochodzi z datków osób wspierających, a także z budżetów organizacji odpowiedzialnych za JES: Niemieckiej i Polskiej Młodzieyż Esperanckiej.

Chcę ubiegać się o wsparcie z funduszu na JES 2021

Jeżeli chcesz ubiegać się o wsparcie z funduszu, napisz do nas na jes2021@esperanto.de wiadomość o tytule „Wniosek o wsparcie z funduszu pomocy” (najlepiej po esperancku – w ten sposób cały zespół będzie miał wgląd w Twoje zgłoszenie). W mailu przedstaw się krótko i opisz, dlaczego uważasz, że wsparcie byłoby dla Ciebie pomocne (np. wysokie koszty podróży z powodu odległego miejsca zamieszkania, status bycia zależnym finansowo, status studenta lub inny ważny powód).

Terminy składania wniosków są tożsame z terminami tur zapisów na wydarzenie:

I. 15 sierpnia
II. 30 września
III. 30 listopada
IV. 14 grudnia

Odpowiedź na zgłoszenie uzyskasz w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po jednym z powyższych terminów. Na podstawie liczby wniosków oraz po rozpatrzeniu indywidualnych przypadków zostanie podjęta decyzja o tym, czy zostanie Ci udzielone wsparcie z funduszu i w jakiej wysokości (np. część kosztów uczestnictwa, pełny koszt programu czy koszt programu i koszty podróży).

Pamiętaj, że nawet w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe nadal musisz dokonać przedpłaty w wysokości co najmniej 40 € / 180 zł przed końcem tury zapisów celem potwierdzenia zapisu.

Chcę przekazać darowiznę na fundusz

Serdecznie dziękujemy za Twoje wsparcie! Więcej informacji na temat przekazania darowizny znajdziesz tutaj. Możliwe jest też zadeklarowanie kwoty darowizny w formularzu zapisowym, dzięki czemu będzie ona natychmiastowo zarejestrowana i włączona w sumę kosztów.