Listo de subtenantoj

Ni dankas al niaj subtenantoj:

Universala Esperanto-Asocio
• Imre KEMÉNYFI
• Jan Christof HIENERWADEL
• Lars HANSEN
• Orcino
• Hans-Eric BECKLIN
• Roĉjo
• Antonja
• Joop KIEFTE
• Michael Boris MANDIROLA
• Ralf Gion FRÖHLICH
• Klemens
• Matt
• Felix STOKES
• Kristjan
• Susanne SAUER
• Valentin CERETTO BERGERAT
• Ben INDESTEGE
• Pepiĉjo
• Norina
• Jack Savage

Iĝu subtanto kaj helpu al ni organizi ĉi-jaran JESon! Se vi donacas pli ol 20€, vi povas aperi sur la listo de subtenantoj.

Paginformojn vi trovas ĉi tie.