Regulamin

Regulamin JES 2018

 1. Młodzieżowy E-Tydzień jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich bez względu na narodowość, wyznanie, wiek, płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Podczas wydarzenia nie są dopuszczalne żadne formy dyskryminacji. Jeśli jednak doświadczysz takiej sytuacji, zgłoś się niezwłocznie do organizatorów.

 2. Organizatorzy nie odpowiadają za stan zdrowia i rzeczy osobiste uczestników wydarzenia.

 3. JES jest skierowany do ludzi młodych i posiada bogaty program nocny. Wysyłając zgłoszenie uczestnicy akceptują stan nieidealnej ciszy nocnej.

 4. Organizatorzy upraszają o zachowanie porządku i pozostawienie pomieszczeń w niezmienionym stanie wyjściowym, a także o respektowanie uwag właściciela.

 5. Zwierzęta nie są wpuszczane na teren ośrodka.

 6. Łóżka mogą być używane jedynie z pościelą. Można przywieźć własną lub pożyczyć na miejscu za 4,50 EUR – spanie w śpiworze w łóżku jest zabronione.

 7. Wszelkie szkody materialne spowodowane zachowaniem uczestnika płacone są przez tego, kto je wyrządził.

 8. Wysyłając zgłoszenie na JES 2018 zgadzasz się na filmowanie i fotografowanie z udziałem twojej osoby oraz na późniejszą publikację tych materiałów; jeśli nie wyrażasz zgody, należy zgłosić to mailowo organizatorom przed rozpoczęciem wydarzenia.

 9. Zgłoszenie zyskuje ważność w dniu wpłynięcia zaliczki w wysokości min. 40 EUR lub pełnej opłaty. W przypadku wpłaty poczynionej w dzień tuż przed kolejnym okresem naliczania należy wysłać potwierdzenie przelewu jako dowód.

 10. Uczestnik akceptuje ceny podane na stronie wydarzenia.

 11. Jeśli okaże się,że nie możesz przyjechać na wydarzenie: organizatorzy zwracają wpłacone pieniądze oprócz 20 EUR i ewentualnych kosztów przelewu.

 12. Jeśli decydujesz się przekazać swoją wpłatę na rzecz innej osoby, twoim obowiązkiem jest poinformować o tym organizatorów. Nie jest możliwe oddanie swojego zgłoszenia, jedynie wpłaconych pieniędzy (osoba, której przekazujesz pieniądze powinna osobno wypełnić formularz zgłoszeniowy).

 13. Podczas JES zaleca się używać języka esperanto (to ułatwi innym osobom dołączyć się do rozmowy), jednak nie stosujemy twardej dyscypliny językowej i możesz używać innych języków wedle uznania. Zgodnie z tą zasadą nie można nikogo ganić za używanie innych niż esperanto języków.

 14. Podczas rejestracji każdy uczestnik otrzyma identyfikator ze swoim imieniem na plastikowej plakietce. Organizatorzy proszą o zwrot plastikowych plakietek przed wyjazdem w celu ich ponownego użycia podczas kolejnej edycji JES.

 

W przypadku rażącego naruszenia reguł niniejszego regulaminu organizatorzy mają prawo do wykluczenia uczestnika z wydarzenia.